Współczesne systemy CAD/CAM wykorzystujące nowe technologie i techniki wytwarzania umożliwiają coraz szybsze i prostsze metody projektowania. Kolejne wersje programów lub ich uaktualnienia oferują nowe funkcjonalności i rozwiązania ułatwiające ich obsługę. Ewolucja oprogramowania CAD/CAM to proces dynamiczny, który musi nadążać za zmieniającymi się rozwiązaniami produkcyjnymi, rozszerzać możliwości techniczne maszyn i urządzeń, a w efekcie końcowym wpływać na zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa.

Nowe technologie, a rozwój systemów CAD/CAM

Internet Rzeczy i Przemysł 4.0 to przede wszystkim bezpośredni przepływ danych między różnymi systemami komputerowymi i środkami produkcyjnymi. Zastosowanie nowoczesnych czujników i urządzeń pomiarowych w procesach produkcyjnych i technologicznych, bezprzewodowa transmisja danych, przechowywanie informacji w chmurze wymuszają ciągły rozwój i doskonalenie systemów projektowania CAD i systemów wspomagania wytwarzania CAM.

Duża ilość danych dostarczanych na każdym etapie procesu produkcyjnego, czy technologicznego zapewnia nie tylko ciągły nadzór przebiegu poszczególnych etapów, ale także całego procesu w czasie rzeczywistym. Co więcej, możliwość przetwarzania, analizy i przechowywania danych umożliwia wzajemne oddziaływanie na siebie poszczególnych elementów procesu i wykorzystywanie wcześniej stworzonych modeli i sprawdzonych w praktyce procesów wykonawczych oraz użytych materiałów i narzędzi. Sprzyja to integracji systemów CAD/CAM i systemów zewnętrznych na dotychczas niespotykanym poziomie. Zintegrowane systemy umożliwiają pełniejszy wgląd w cały system produkcyjny, poszczególne jego etapy oraz zarządzanie narzędziami, materiałami i innymi istotnymi dla procesu elementami.

Technologia przyrostowa otwiera nowe możliwości dla produkcji. Zastosowanie innowacyjnego rozwiązania CAD/CAM jest niezbędne, aby w pełni wykorzystać ten potencjał – tu właśnie pojawia się hyperMILL®. Innowacyjne strategie pozwalają na perfekcyjną i efektywną kontrolę procesów w tym środowisku produkcyjnym.

Wybór oprogramowania CAD/CAM?

Ostatnie lata to okres dynamicznego rozwoju zintegrowanych systemów CAD/CAM. Postępująca integracja tych systemów umożliwia pełniejszy wgląd zarówno w cały proces produkcyjny lub technologiczny, jak i w poszczególne jego etapy oraz zarządzanie poszczególnymi istotnymi elementami, narzędziami i materiałami. Zwiększenie poziomu automatyzacji procesów oraz wzajemnego oddziaływania w wyniku bezpośredniego przepływu danych między systemami CAD i CAM powoduje optymalizację procesów konstrukcyjnych i przygotowania wytwarzania, kosztów wytwarzania, zużycia materiałów i narzędzi, a przede wszystkim czasu od projektu do wykonania.

Użytkownicy oprogramowania CAD/CAM oczekują wielu funkcjonalności w jednym, dobrze znanym, środowisku eliminującym konieczność przełączania między różnymi systemami. Z kolei producenci oprogramowania integrują w jednym środowisku wiele bardzo wyspecjalizowanych funkcji przeznaczonych do analizy, symulacji i wytwarzania przeznaczonych dla wielu branż. Stąd konieczność właściwego doboru oprogramowania.

Wybór oprogramowania CAD/CAM może istotnie wpływać na proces projektowania produktu i przygotowania procesów wytwarzania. Odpowiednio dobrane narzędzia CAD/CAM powinny nie tylko wspierać projektowanie, analizę i wytwarzanie innowacyjnych wyrobów, ale umożliwiać testowanie różnych wariantów tego samego modelu i symulację procesów jego wytwarzania w komputerze redukując koszty ponoszone zarówno na etapie projektowania, jak i w procesie realizacji procesu. Oprogramowanie powinno spełniać nie tylko bieżące potrzeby przedsiębiorstwa, ale także te, które mogą pojawić się w przyszłości.

System CAD/CAM powinien być ściśle dopasowany do profilu produkcji i powinien zawierać składniki precyzyjnie wspierające projektowanie i wytwarzanie oraz zapewniać łatwość ich integracji z istniejącymi w firmie systemami informatycznymi oraz optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów. Celem integracji powinno być zautomatyzowanie wymiany danych między różnymi uczestnikami procesów, redukcja kosztów i skracanie czasu dostarczenia nowego produktu na rynek. Innym istotnym elementem wyboru oprogramowania jest łatwość jego wdrożenia, a więc dostępność wykwalifikowanej kadry inżynierskiej i jej doświadczenie w zakresie obsługi systemów CAD i CAM.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj