Biznes nieustannie się zmienia, ewoluuje, a tym samym wymaga innych narzędzi. Teraz w dobie informatyzacji stawia się przede wszystkim na specjalistyczne oprogramowania, które zwiększą wygodą i usprawnią wiele procesów. Jednym z nich jest system ERP.

System ERP jest narzędziem pozwalającym na zarządzanie całym przedsiębiorstwem i wszystkimi procesami, jakie się z nim wiążą. Praca odbywa się na jednej bazie danych, w której gromadzone i przetwarzane są wszystkie informacje przedsiębiorstwa. Jeszcze jakiś czas temu systemy ERP wdrażano głównie w dużych firmach, ale teraz wiadomo, że będą usprawniać funkcjonowanie również firm średnich i małych. Obecnie oprogramowanie to jest bardzo zaawansowanym pod względem funkcjonalności narzędziem i można dopasować je bezpośrednio do działalności i potrzeb organizacji. A jak wyglądały jego początki? Z czego się wywodzi?

Zanim powstały systemy ERP

Prekursorami dzisiejszych systemów ERP były systemy sterowania zapasami. Powstały one w latach 50. ubiegłego wieku i korzystano z nich podczas obsługi produkcji. Pierwsze narzędzia tego typu opierały się na obliczeniach statystycznych, a po przeszło 10 latach wprowadzono metodę prognozowania. Na podstawie danych i aktywności z poprzednich okresów można było przewidywać, jak będzie się to kształtować w przyszłości. Były to lata 60., kiedy to proste komputery służyły tylko w wąskim zakresie.

Jednak komputeryzacja rozwijała się coraz prężniej, by w latach 80. powołano zasady związane z MRP (planowanie zapotrzebowania materiałowego). Rozwiązanie to sprawdziło się doskonale, więc zaczęto podążać w kierunku jego rozwoju. Pod koniec lat 80. wdrażano już nowe narzędzia – MRP II. Dotychczasowo dostępne moduły poszerzono o możliwość planowania zdolności produkcyjnych, zarządzania strategicznego, sprzedaż, a to miało duży wpływ na usprawnienie procesów biznesowych.

Pierwsze systemy ERP

MRP II miały już wiele wspólnego z ERP, toteż powstanie systemów ERP było kolejnym krokiem ich rozwoju. Pierwsze systemy ERP powstały w latach 90., zbiegło się to z intensywnym rozwojem technologicznym, coraz łatwiejszym dostępem do internetu i potrzebą stworzenia narzędzi jeszcze bardziej wspierających biznes od strony informatycznej.

Współczesne systemy ERP

Obecnie ERP jest oprogramowaniem, które może wspierać zarządzanie każdym obszarem i procesem firmy. Dzięki niemu wszystkie komórki firmy są połączone i ze sobą współpracują. Dział handlowy może umieszczać w bazie dane klientów, informacje o zamówieniach i fakturach. Dział kadr może tworzyć wszystkie dokumenty wiążące się z pracownikami, czyli dane osobowe, informacje o zwolnieniach, urlopach. Pracownicy magazynu wprowadzają dane o produktach i ich umiejscowieniu na półce w magazynie, planowanej dostawie itd. Ważne, że pracownik każdego działu ma wgląd w trybie rzeczywistym do tego, co zostało wprowadzone w innym dziale. To z kolei pomaga zachować ład w organizacji i usprawnić wiele procesów. Przykładowo od razu, kiedy pracownik działu sprzedaży wpisze zamówienie klienta, zamówienie jest widoczne dla pracownika magazynu, który od razu może przystąpić do jego realizacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here