W świetle obowiązujących w tym momencie w Polsce przepisów każdy pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny i dokładnego udokumentowania ryzyka zawodowego występującego w jego firmie, dla każdego stanowiska pracy. Brak takiej dokumentacji w razie kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy albo Inspekcji Sanitarnej może skutkować nałożeniem dotkliwych kar. Prostym sposobem ba rozwiązanie tego problemu są gotowe karty oceny ryzyka zawodowego dla różnych stanowisk pracy.

Jak przeprowadza się ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy?

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy może zostać wykonana przez pracodawcę. Jest to jednak proces dość skomplikowany i wymagający wiedzy oraz czasu. W przypadku przedsiębiorstw, które zatrudniają większą liczbę pracowników na różnych stanowiskach, ocenę taką praktycznie nie sposób wykonać samemu i jedynym rozsądnym wyjściem jest zatrudnienie do tej pracy specjalistów BHP. Należy jednak pamiętać, że za prawidłowość wykonania oceny ryzyka zawsze odpowiada pracodawca.

Do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego konieczne jest przede wszystkim zebranie detalicznych informacji na temat tego, jakie w firmie są stanowiska pracy, jaka jest ich charakterystyka i jakie osoby na tych stanowiskach pracują. Należy też zidentyfikować potencjalne zagrożenia, jednak najczęściej poleca się tu zachowanie zdrowego rozsądku i ograniczenie się wyłącznie do realnych zagrożeń. Wymagana jest też znajomość maszyn i urządzeń, które wykorzystywane są w zakładzie pracy, a także tego, co o związanych z nimi zagrożeniach mówi sam producent.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy opiera się na dwóch najważniejszych działaniach:

  • Zidentyfikowanie zagrożeń, jakie występują na stanowisku pracy. Powinny tu się znaleźć zarówno niewielkie zagrożenia, jak i możliwe do wystąpienia poważne wypadki.
  • Ocena ryzyka, jakie wiąże się z konkretnymi zagrożeniami. Sprowadza się to do oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia. Do jego oceny wykorzystuje się trzypunktową skalę, w której mieści się ryzyko małe, średnie i duże.

Do czego potrzebna jest ocena ryzyka zawodowego?

Jej zasadniczym celem jest uzyskanie przez pracodawcę wiedzy na temat zagrożeń, jakie występują w zakładzie pracy, dzięki czemu możliwe jest wdrożenie odpowiednich środków zaradczych. By to osiągnąć, zestawia się ze sobą zidentyfikowane zagrożenia i ocenę ryzyka ich wystąpienia. W zależności od wyniku pracodawca może zdecydować o przerwaniu pracy na danym stanowisku, aż do wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń, kontynuowaniu pracy i jednoczesnym wdrożeniu środków zaradczych, albo o wprowadzeniu tylko takich środków, by ryzyko nie uległo powiększeniu.

Bardzo ważna jest również funkcja informacyjna oceny ryzyka zawodowego. Musi ona być zawsze ujęta w jednolitym i zrozumiałym dla pracowników dokumencie. Jednym z prawnych wymogów dla oceny ryzyka na stanowisku pracy jest zapoznanie się z nim pracowników i podpisanie dokumentacji. Dzięki temu mogą aktywnie uczestniczyć w procesie obniżania ryzyka związanego z wykonywaną przez nich pracą.

Ocena ryzyka zawodowego – kolejne ułatwienia dla pracodawców

Jak widać, przygotowanie dokumentacji związanej z ryzykiem zawodowym nie jest łatwe i wymaga od pracodawcy dużych nakładów pracy. Dlatego też poleca się korzystanie z dostępnych ułatwień, dzięki którym przedsiębiorca dostaje do ręki narzędzie, które może wdrożyć w swojej firmie. Gotowe karty ryzyka zawodowego dla różnych zawodów uwzględniają najczęściej stosowane narzędzia i maszyny, charakterystykę danego rodzaju pracy, najważniejsze zagrożenia i dostępne środki zaradcze. Dokument taki wystarczy wydrukować i przekazać do zapoznania się i podpisania pracownikom. Dzięki temu pracodawca zyskuje nie tylko dobrze opracowane i łatwe do implementacji rozwiązanie, ale również zwiększa poziom bezpieczeństwa w swoim przedsiębiorstwie. Karty oceny ryzyka zawodowego spełniają wszystkie wymogi prawne i dają gwarancje pozytywnego wyniku wszelkich kontroli.

Gotowe oceny ryzyka zawodowego można kupić online w BHPEX.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj