745325

Obecnie chyba nikt już nie ma wątpliwości, że działania PR są w działalności każdej firmy koniecznością. Bez kreowania pozytywnego wizerunku, funkcjonowanie firm na rynku jest niezmiernie trudne, a umiejętność posługiwania się technikami public relations może uratować przedsiębiorstwo w sytuacji kryzysowej. Jakie są aktualne trendy w działaniach PR?

Czym jest PR?

Choć PR czasem mylony jest z marketingiem lub reklamą, to jest odrębną dziedziną, której głównym celem jest kreowanie wizerunku. Dosłownie tłumaczenie “public relations” z języka angielskiego brzmi „relacje z publicznościami”, to jednak nie pokazuje istoty tego zagadnienia. Dlatego używamy oryginalnego zwrotu „public relations” (odmienianego jako liczbę mnogą) lub skrótu „PR” (stosowanego w liczbie pojedynczej).

Trudność w zdefiniowaniu PR potwierdza fakt, że public relations doczekały się, według niektórych źródeł, nawet 2 tys. definicji. I zapewne nie jest to koniec, gdyż PR nadal rozwija się i ewoluuje. Prawdopodobnie pierwszą definicję stworzył Edwarda Bernays w 1923 roku, który określił public relations jako „dostarczanie (społeczeństwu) informacji, perswadowanie skierowane na zbliżenie postaw i działań organizacji do nastawienia klientów, a postaw klientów do nastawienia instytucji”. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Public Relations, PR pomaga organizacji i jej odbiorcom wzajemnie się dopasować, a także pomaga organizacjom w skutecznej interakcji i komunikacji z ich najważniejszymi grupami odbiorców.

Informacje o tym, czym jest, a czym nie jest PR, zawarte są m.in. pod linkiem https://obtk.pl/sto-kubkow-logo-czyli-czym-pr.

Działania PR i ich cel

Jak wyjaśnia Barbara Rozwadowska w swojej publikacji „Public Relations. Teoria, praktyka perspektywy”, działania PR przede wszystkim „służą kreowaniu pozytywnego wizerunku oraz budowaniu więzi z otoczeniem”. Uzależnione są więc od tego, jakie cele zakłada firma lub organizacja. Przy określaniu celów musimy określić przede wszystkim dwa elementy: misję organizacji (czyli w jakim celu istnieje) oraz cele organizacyjne (efekty, które chcemy osiągnąć w wyznaczonym okresie).

Cele działań PR można podzielić na trzy rodzaje:

  1. Cele strategiczne – określają stan, który powinien zostać osiągnięty po zrealizowaniu planu. Jest to np. poprawienie reputacji firmy czy wzmocnienie relacji z klientami.
  2. Cele operacyjne – wskazują na konkretne efekty działań PR, które powinny zostać osiągnięte w wybranych grupach docelowych. Wyznaczane są zgodnie z zasadami SMART, co oznacza, że muszą być: szczegółowe, mierzalne, ambitne, realistyczne oraz terminowe.
  3. Cele taktyczne – ustalane są wówczas, kiedy wyznaczony program PR wymaga podziału na mniejsze podprogramy (czyli taktyki), adresowane do różnych odbiorców przy pomocy różnych narzędzi.

Czy działania PR w sieci to konieczność?

Nie bez powodu mówi się obecnie, że jeśli kogoś nie ma sieci, to nie istnieje. Internet stał się równie potężnym źródłem odbiorców, jak świat rzeczywisty. Dlatego działania PR w sieci są wręcz niezbędne, szczególnie jeśli dopiero wprowadzamy na rynek firmę, organizację czy ofertę. To obecnie najszybszy sposób na prowadzenie dwustronnej komunikacji z odbiorcami (w czym wymiernie pomagają social media), a tym samym budowanie i kreowanie tożsamość marki u odbiorców.

Przykłady działań public relations

Rozwój wirtualnej rzeczywistości wymusił konieczność dostosowania działań PR do zmieniających się okoliczności. Dialog z odbiorcą stał się bardziej bezpośredni, dzięki czemu informacja zwrotna przychodzi szybciej, ale i łatwiej o popełnienie błędów.

Działania PR mogą przybrać różne formy. Tą najbardziej widoczną jest działalność medialna, do której należy m.in.:

  • przygotowanie i dystrybucja informacji prasowych,
  • wywiady w prasie,
  • konferencje prasowe,
  • prowadzenie profili w mediach społecznościowych,
  • prowadzenie strony internetowej,
  • prowadzenie blogów i videoblogów.

Public relations to również organizacja spotkań, konferencji, utrzymywanie kontaktów osobistych z klientami i partnerami handlowymi, działalność wydawnicza w postaci m.in. broszur, ulotek czy folderów, wysyłanie listów okolicznościowych i życzeń świątecznych, a także tworzenie tożsamości firmy (opracowanie znaku firmowego, księgi znaków, systemu identyfikacji wizualnej) czy zarządzanie sytuacją kryzysową.

Obecnie firmy i organizacje coraz częściej sięgają po nowe formy działalności PR, na przykład poprzez wykorzystanie influencer marketingu. Szczegółowe zalety, koszty i najczęściej popełniane błędy tego rodzaju kreowania wizerunku opisane są na stronie: https://obtk.pl/co-to-jest-influencer-marketing.

Podsumowanie

Współczesne działania PR wymagają od specjalistów z tej dziedziny ciągłego zaangażowania i poszerzania wiedzy. Rozwój wirtualnej rzeczywistości spowodował wypracowanie nowych technik i narzędzi public relations. Jednocześnie wymusił znacznie większą aktywność w kontaktach z odbiorcami, niż dotychczas. W social mediach ważna jest jak najszybsza reakcja na komentarz, wiadomość prywatną czy sytuację kryzysową zaistniałą w cyberprzestrzeni. Zazwyczaj właściciel firmy czy organizacji nie ma możliwości efektywnego prowadzenia takich działań, dlatego tak cenna jest współpraca z profesjonalistami w tym zakresie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj