Branding to pojęcie, z którym zaznajomić się powinien każdy właściciel współczesnego biznesu. Określa ono budowanie świadomości marki, które jest realizowane przy użyciu różnych narzędzi i metod z zakresu zarządzania i marketingu. Branding to jednak coś znacznie więcej, niż tylko „suche” działania marketingowe prowadzone przez specjalistów – to swoista obietnica, którą marka składa swoim odbiorcom i z której musi się wywiązać. Procesowi temu warto więc poświęcić sporo uwagi oraz zaangażować w niego specjalistów z zakresu brandingu.

Czym jest branding i jakie elementy się na niego składają?

Jeszcze kilka lat temu panowało dość powszechne przekonanie, że branding to po prostu nazwa firmy, jej logo oraz system identyfikacji wizualnej. Dziś branding jest postrzegany znacznie szerzej i głębiej. Próbując go definiować, możemy określić go jako przemyślane tworzenie świadomości marki, które jest prowadzone przy użyciu różnych narzędzi i technik marketingowych. Branding nie jest więc jednorazowym działaniem, którego efektem jest jakiś element identyfikacji wizualnej marki, lecz długotrwałym procesem, który jest stale realizowany i właściwie nigdy się nie kończy.

Na ostateczny kształt marki składa się kilka podstawowych czynników, spośród których warto wymienić m. in. strategię marketingową, archetyp, wartości marki (w tym także jej wizję i atrybuty), nazwę firmy wraz z logo i systemem identyfikacji wizualnej, sposoby komunikacji z grupą docelową, jakość świadczonych usług i produktów, działania promocyjne i reklamowe oraz wiele innych czynników, które wprost wpływają na to, w jaki sposób marka jest widziana w oczach klientów i jakie odczucia w nich wzbudza. Z uwagi na skomplikowany, złożony oraz odpowiedzialny charakter, jaki niewątpliwe posiadają działania z zakresu brandingu, ich realizację warto powierzyć specjalistom – wyspecjalizowanej agencji brandingowej, która pomoże w nadaniu marce właściwego kształtu oraz obraniu odpowiedniej drogi rozwoju.

Czemu służy branding i dlaczego warto go przeprowadzić?

Głównym celem przyświecającym współczesnemu brandingowi jest nadanie marce określonego, pożądanego wizerunku. Następnie musi on zostać utrwalony i rozpowszechniony wśród odbiorców docelowych usług i produktów danego brandu. Branding jest więc swoistą obietnicą kierowaną do klientów, że oferta firmy pozwoli im zrealizować bądź osiągnąć konkretne cele. Sam w sobie, branding jest procesem dość skomplikowanym, złożonym i długotrwałym, jednak jego prawidłowe zaplanowanie i wcielenie w życie może przynieść naprawdę satysfakcjonujące rezultaty.

Branding daje firmom konkretne, materialne i wizerunkowe korzyści. Może zapewniać przedsiębiorstwu większe udziały w rynku, gwarantować mu większą popularność i rozpoznawalność, ale także zmniejszyć koszty jego utrzymania i przez to zapewniać większe zyski z prowadzonej działalności. Przede wszystkim jednak, nadrzędnym celem brandingu jest zwiększenie rozpoznawalności marki oraz stworzenie silnego, odpornego na zmiany rynkowe brandu. A wszystko to zaledwie niektóre z korzyści, które firmy mają szansę odczuć, decydując się na branding.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj