Metoda obiektów elementarnych to obecnie jedna z metod integracji programów CAD i CAM. Integracja procesów projektowo-konstrukcyjnych z procesami wytwarzania powstaje najczęściej w oparciu o mechanizmy parametryzacji. Parametryzacja musi obejmować zarówno obiekty konstrukcyjne, jak i technologiczne, a jednym ze sposobów przekazywania informacji może być tworzenie jednolitych baz danych. Podstawowe kryteria związane z integracją CAD CAM to przenoszenie jak największego zbioru danych z procesu projektowo-konstrukcyjnego do procesu wytwarzania i maksymalne ich wykorzystanie, minimalizacja redundancji informacji, standaryzacja sprawdzonych rozwiązań oraz minimalizacja różnorodności konstrukcji i procesów technologicznych.

Czym są obiekty elementarne?

Chociaż brak ścisłej i jednoznacznej definicji, za obiekt elementarny możemy uznać jednostkę przechowującą dane, umożliwiającą przekazywanie informacji przez sieć i wykonującą pewne usługi realizując w ten sposób ogólne założenia systemu.

Za obiekty elementarne dla systemów CAD/CAM możemy uznać np.:

  • elementy graficzne i niegraficzne, które można opisać, analizować i obliczać i które mogą być ujęte jako język komunikacji między inżynierią i wytwarzaniem,
  • fragment powierzchni przedmiotu poddawany obróbce,
  • część przedmiotu generowana przez pewien rodzaj obróbki,
  • część przedmiotu posiadająca pewną istotność wytwarzania,
  • formy geometryczne zdeterminowane narzędziem i kolejnością procesu obróbki,
  • specyfikacja geometryczna fragmentu przedmiotu,
  • element zawierający pewne cechy niegeometryczne,
  • sparametryzowany obiekt geometryczny z wariantami procesów technologicznych,
  • zgrupowanie obiektów geometrycznych, które mogą być używane w innych aplikacjach.

Obiekty elementarne można podzielić na bazujące na geometrii lub bazujące na aplikacji.

Do pierwszej grupy zaliczyć można obiekty elementarne powierzchniowe definiowane przez 2 lub 3 powierzchnie wymiarowe stosowane dla 2D i obiekty elementarne objętościowe stosowane dla 3D.

Do drugiej grupy możemy zaliczyć obiekty elementarne projektowe związane z procesem projektowania i obiekty elementarne wytwórcze związane z procesem wytwarzania.

Wykorzystanie obiektów elementarnych przez systemy CAD/CAM

Aktualnie mamy możliwość wybierać spośród wielu dostępnych na rynku systemów CAD/CAM opierających swoje działanie na metodzie obiektów elementarnych oraz związanych z nią baz danych. Większość istniejących systemów zajmuje się głównie modelami 3D i można je stosować do ściśle określonej grupy elementów. Przedstawione przykłady odnoszą się głównie do zastosowań prostych postaci konstrukcyjnych opisanych w bryłach 3D utworzonych w systemach CAD i wykorzystywanych przez systemy CAM.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj