Co można zrobić, aby system ERP był bezpieczny?

Dzięki systemom ERP możliwe stało się kompleksowe zarządzanie wszystkimi procesami biznesowymi, zachodzącym w firmach, działających w różnych branżach. Aby jednak móc robić to skutecznie, konieczne jest zachowanie pełnego bezpieczeństwa. Jak o nie zadbać i co zrobić, by wrażliwe dane nie dostały się w niepowołane ręce? Sprawdzamy, jaki poziom bezpieczeństwa gwarantują współczesne systemy ERP.

W czym tkwi źródło popularności systemów ERP?

Nowoczesne systemy ERP niosą ze sobą wiele korzyści. To właśnie dzięki nim możliwe jest znaczące obniżenie kosztów pracy oraz poprawa jakości obsług klienta, rzutująca na jego zadowolenie ze współpracy z daną firmą. O tym, czym jest system ERP i gdzie można wykorzystać jego potencjał, dowiesz się po przejściu na proponowaną stronę. To właśnie na niej wymieniono obszary zastosowania nowoczesnych rozwiązań dla biznesu. Tutaj wspomniano również, że systemy ERP pracują na centralnej bazie danych, w której gromadzone są wszelkiego rodzaju informacje. Ich ochrona stanowi jeden z najważniejszych aspektów, warunkujących sprawne działanie oprogramowania, ale również i zaufanie, jakim dane przedsiębiorstwo obdarzane jest przez klientów i partnerów biznesowych.

Czy systemy ERP są drogie?

Na to pytanie trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, choć informacje o szerokiej funkcjonalności systemów mogą sugerować ich wysoką cenę. Jeśli chcesz poznać to zagadnienie nieco bliżej i dowiedzieć się, ile kosztuje system ERP, koniecznie odwiedź stronę https://odl.com.pl/system-erp#ile-kosztuje-system-erp, na której dokonano szczegółowej analizy elementów, składających się na koszty inwestycyjne. Wśród najważniejszych czynników, warunkujących ostateczną cenę systemów ERP, wymienia się przede wszystkim:

  • licencję, która może obejmować zarówno jednorazowy zakup, jak i subskrypcję, działającą na zasadzie a bonamentu,
  • wdrożenie systemu – podejmowane działania zależą tutaj od wielkości danego przedsiębiorstwa i jego realnych potrzeb,
  • posiadaną przez firmę infrastrukturę IT i jej dopasowanie do wymagań oprogramowania,
  • wybrany przez dane przedsiębiorstwo zakres funkcjonalności systemu.

Co zagraża bezpieczeństwu danych w systemach ERP?

Aby mówić o bezpieczeństwie nowoczesnych systemów ERP, konieczne jest wyodrębnienie ewentualnych zagrożeń. Wśród tych, które pojawiają się najczęściej, wymienia się przede wszystkim:

  • awarie systemu,
  • błędy ludzkie,
  •  działania cyberprzestępców.

Ta lista zagrożeń sukcesywnie się jednak wydłuża. Nic dziwnego, że to właśnie na bezpieczeństwo danych kładą szczególny nacisk producenci, dokładający wszelkich starań, by zabezpieczyć przedsiębiorców przez zgubnym skutkiem wycieku danych, który niesie ze sobą wiele przykrych konsekwencji, włącznie z bankructwem firmy.

Jak dbać o bezpieczeństwo w systemie ERP od firmy ODL?

Jak edukowanie pracowników wpływa na bezpieczeństwo systemów ERP?

Jednym z najważniejszych aspektów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo systemów ERP, będzie z pewnością odpowiednia edukacja pracowników. Czynnik ludzki zajmuje bowiem wysokie miejsce na liście ewentualnych zagrożeń. Niezwykle skuteczne są tutaj przede wszystkim systematyczne szkolenia. Mogą one obejmować takie zagadnienia, jak współczesne cyberprzestępstwo i jego efekty czy też zagrożenia bezpieczeństwa danych. Użytkownicy powinni również znać i stosować dobre praktyki higieny cyfrowej. To przede wszystkim:

  • zakaz zapisywania haseł i udostępniania ich postronnym osobom,
  • wylogowywanie się z systemu przy każdym odejściu od stanowiska pracy,
  • korzystanie wyłącznie z dobrze zabezpieczonych sieci.

Niezwykle istotne będzie również wykonywanie kopii zapasowych, przechowywanych na różnych nośnikach, ale też regularne aktualizacje oprogramowania, dzięki którym system utrzymuje wysoki poziom odporności, również na nowe zagrożenia.

Jak bezpiecznie pracować z systemami ERP?

Bezpieczeństwo danych w systemach ERP w znacznej mierze uwarunkowane jest świadomością użytkowników. Jednak na jego poziom wpływają również inne czynniki. Można sprowadzić je do kilku istotnych aspektów, mających na celu ochronę danych, zgromadzonych przez oprogramowanie. Będą to przede wszystkim silne, unikalne hasła, składające się nie tylko z wielkich i małych liter, ale również cyfr i znaków specjalnych. Takie hasła powinny być również regularnie zmieniane, by zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Warto zadbać również o racjonalnie przydzielanie uprawnień do korzystania z funkcjonalności systemu, dzięki czemu wrażliwe dane nie trafią w ręce niepożądanych osób.

Co jeszcze wpływa na bezpieczeństwo danych w systemach ERP?

Dobrą praktyką, jeśli chodzi o ochronę danych, gromadzonych przez systemy ERP, są również regularne audyty bezpieczeństwa. To właśnie dzięki nim zwiększają się bowiem szanse na skuteczną weryfikację zabezpieczeń, gwarantujących efektywną ochronę informacji. W trakcie audytu, możliwe staje się wykrycie ewentualnych zagrożeń i ich usunięcie, a także weryfikacja założeń polityki bezpieczeństwa. Wszystko to obniża w znacznym stopniu ryzyko zagrożeń, budując zaufanie do firmy, procentujące wzrostem zainteresowania oferowanymi przez nią towarami lub usługami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj