Przemoc w rodzinie to trudny i powszechny problem, z którym spotykają się setki tysięcy ludzi na całym świecie. Przemoc ta ma nie tylko negatywny wpływ na ofiary i ich rodziny, ale również na całe społeczeństwo. W związku z tym, systemy prawne na całym świecie wprowadzają przepisy mające na celu zwalczanie przemocy w rodzinie, a także ułatwienie ofiarom uzyskania pomocy i ochrony.

Obowiązujące reguły związane z przemocą w rodzinie

W Polsce przemoc w rodzinie jest zabroniona i karana zgodnie z przepisami prawa. W szczególności, Kodeks Karny zawiera przepisy dotyczące przemocy w rodzinie, które stanowią, że osoba dopuszczająca się takiego czynu może być skazana na kary pozbawienia wolności. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy również zawiera przepisy, które regulują kwestie ochrony ofiar przemoc w rodzinie, w tym m.in. nakazy opuszczenia mieszkania, zakazy zbliżania się do ofiary, a także zakazy kontaktowania się z ofiarą. W przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie, osoby trzecie, w tym sąsiedzi, mogą zgłosić takie podejrzenie organom ścigania lub władzom samorządowym. Osoby, które są ofiarą przemoc w rodzinie, mogą również zgłosić to do organów ścigania lub władz samorządowych, a także skorzystać z pomocy psychologicznej i kancelarii prawnej takiej jak Dowlegal.

Perspektywa zmian w przepisach dotyczących przemocy w rodzinie

W Polsce, w ostatnich latach, wprowadzono kilka istotnych zmian w przepisach dotyczących przemocy w rodzinie. W 2019 roku została wprowadzona tzw. ustawa antyprzemocowa, która wprowadziła nowe kary za przemoc w rodzinie oraz zaostrzyła karanie za naruszenie nakazów i zakazów wynikających z wydanych orzeczeń sądowych. Jednakże, pomimo wprowadzenia takich zmian, przemoc w rodzinie nadal pozostaje poważnym problemem w Polsce. W związku z tym, w 2021 roku zaproponowano projekt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który ma na celu dalsze usprawnienie systemu ochrony ofiar przemoc w rodzinie, w tym poprzez zwiększenie dostępności do pomocy psychologicznej i prawnej dla ofiar, a także wprowadzenie systemu pilnych interwencji, które pozwolą na szybką reakcję na podejrzenia przemocy w rodzinie oraz udzielenie pomocy ofiarom. Projekt ustawy zakłada również wprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla sędziów, prokuratorów i pracowników organów ochrony praw dziecka w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie, co pozwoli na lepszą diagnozę sytuacji ofiar i bardziej skuteczne działania w celu ochrony ich praw. Sprawdź też rodzaje prawa w Polsce.

Reasumując

Przemoc w rodzinie jest poważnym problemem, któremu poświęca się coraz większą uwagę na całym świecie. Obowiązujące przepisy w Polsce stanowią, że osoby dopuszczające się przemoc w rodzinie są karane zgodnie z prawem. Jednakże, pomimo wprowadzenia nowych przepisów i zmian w systemie ochrony ofiar, przemoc w rodzinie nadal stanowi problem, który wymaga dalszych działań ze strony władz oraz społeczeństwa. Projekt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ma na celu zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemoc w rodzinie, a także poprawę dostępności do pomocy i wsparcia dla ofiar.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj