W dzisiejszych czasach, kiedy świat biznesu jest pełen nieprzewidywalności, strategia ciągłości działania staje się kluczowa. Ale co to dokładnie jest i dlaczego jest tak ważna? To właśnie opisuje norma ISO/TS 22331, która pozwala opracować strategię ciągłości działania – jedno z kluczowych systemu zarządzania ciągłością działania wg wymagań ISO 22301. Organizacja powinna określić i zapewnić sobie zasoby potrzebne do realizacji strategii ciągłości działania i wyboru, które umożliwią jej przestrzegać polityki ciągłości działania i osiągać cele związane z ciągłością działania oraz zapewnią monitorowanie i ciągłe doskonalenia swoich strategii ciągłości działania. Dlatego zasoby i ich alokacja powinny być określone w planach działalności i okresowo poddawane przeglądowi w celu zapewnienia ich adekwatności. A to oznacza, że koniecznym może być zaangażowanie w ten przegląd najwyższego kierownictwa.

Czym jest norma ISO/TS 22331?

Norma ISO/TS 22331 to zbiór wytycznych dotyczących strategii ciągłości działania. Służy ona jako przewodnik dla firm chcących zabezpieczyć się przed nieoczekiwanymi zakłóceniami w działalności.

Związki między ciągłością działania a normą

Strategia ciągłości działania jest nierozerwalnie związana z normą ISO/TS 22331. To właśnie ta norma podaje konkretne kroki, które organizacje powinny podjąć, aby zapewnić ciągłość swojego działania. To ona pomaga sprostać wymaganiom zawartym w art. 8.3 normy ISO 22301.

Kluczowe elementy normy

Ochrona działań priorytetowych: Obejmuje działania, które są kluczowe dla funkcjonowania firmy i które muszą być chronione przed wszelkimi zakłóceniami.

Stabilizacja i odzyskiwanie działań: Jeśli coś pójdzie nie tak, ważne jest, aby mieć plan, jak szybko przywrócić normalne funkcjonowanie.

Łagodzenie oddziaływań i zarządzanie nimi: To kroki, które można podjąć, aby zminimalizować skutki zakłóceń i jak najszybciej wrócić do normy.

Analiza wpływu na biznes i ocena ryzyka

Analizując wpływ na biznes, organizacje mogą lepiej zrozumieć, które obszary są najbardziej narażone na ryzyko. Dzięki temu można lepiej zaplanować swoją strategię ciągłości działania.

Znaczenie analizy wpływu: Bez tej analizy, trudno jest zrozumieć, gdzie mogą wystąpić problemy i jakie mogą być ich skutki.

Określenie zasobów potrzebnych do działania: Chodzi tu o wszystko, od ludzi do technologii. Wszystko to jest potrzebne, aby firma mogła działać sprawnie.

Identyfikacja współzależności i zależności: Współczesny biznes polega na współpracy. Dlatego ważne jest zrozumienie, jak różne części organizacji współdziałają ze sobą i jakie mogą być skutki, gdy jedna z nich zawiedzie.

Praktyczne korzyści z normy ISO/TS 22331

Określenie opcji strategii ciągłości działania: Norma ta daje organizacjom narzędzia do wyboru najlepszej strategii dla siebie. Strategii może być kilka w zależności od scenariuszy, ale zawsze trzeba wybrać toą, która aktualnie najbardziej przystaje do naszych celów, otoczeniu i zasobów.

Skuteczność w koordynacji i wyborze strategii: Dzięki tej normie, organizacje mogą być pewne, że ich strategia ciągłości działania jest skoordynowana i dobrze przemyślana.

Środki zmniejszające ryzyko incydentów: Mniejsza liczba zakłóceń oznacza mniej problemów i większą stabilność.

Możliwości komunikacji i odzyskiwania zasobów: Gdy coś pójdzie nie tak, ważne jest, aby szybko komunikować się z zespołem i mieć plan na odzyskiwanie zasobów.

Znaczenie certyfikacji systemu zarządzania ciągłością działania

Certyfikacja jest jak pieczęć jakości. Pokazuje, że organizacja jest zgodna ze standardem i że jej system zarządzania ciągłością działania jest skuteczny. Zapewnia ona utrzymanie kondycji systemu, bo dojrzała organizacja nie pozwoli sobie zaniechać działań, które z jednej strony mogą ją uchronić w chwilach próby, a z drugiej strony gwarantują utrzymanie certyfikatu. Ten element jest także brany pod uwagę przy ubezpieczeniach działalności gospodarczej od zakłóceń, które mogą organizację bardzo wiele kosztować.

Podsumowanie

Strategia ciągłości działania i norma ISO/TS 22331 to dwa kluczowe elementy, które każda organizacja powinna wziąć pod uwagę. Dzięki nim, firmy mogą być pewne, że są przygotowane na wszelkie nieprzewidziane zakłócenia i że będą w stanie szybko wrócić do normy. Jest wiele norm o charakterze przewodników i wytycznych opracowanych przez komitet TC 292 Security and resilience, ale to właśnie ta została ukierunkowana na rozpracowanie tego zagadnienia aby wesprzeć organizacje w tym ważnym elemencie systemu zarządzania ciągłością działania.

FAQs:

  1. Czym różni się strategia ciągłości działania od planu ciągłości działania?

Strategia określa ogólne podejście i cele , podczas gdy plan zawiera konkretne kroki i działania do ich osiągnięcia.

  1. Dlaczego analiza wpływu na biznes jest ważna?

Pozwala zrozumieć, które obszary są najbardziej narażone na ryzyko i jakie mogą być skutki zakłóceń w działalności.

  1. Czy każda firma potrzebuje certyfikacji zgodnie z normą ISO/TS 22331?

Nie, ale dla wielu firm jest to ważny krok w kierunku zapewnienia, że ich strategia ciągłości działania jest skuteczna i zgodna ze standardami, takimi jak np. ISO 22301. Warto też mieć na uwadze, że jednym z wymagań popularnej normy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 jest ciągłość działania. Dzięki temu standardy tworzą spójne narzędzie organizacyjne chroniące nasze aktywa przed zakłóceniami i atakami tak z zewnątrz, jak i z wnętrza organizacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj