mapowanie myśli

Co to jest mapowanie myśli (Mind Mapping)?

Mapowanie myśli to wizualne narzędzie do zarządzania informacją, które pomaga nam uporządkować, zorganizować, zapamiętać, ułożyć, przeprowadzić burzę mózgów i poznać informacje w wysoce specjalistyczny sposób.

Ostatnie 20 lat przyniosło nam niesamowity wgląd w ludzki umysł i naszą nieograniczoną zdolność do myślenia, pojmowania i przechowywania ogromnych zasobów informacji.

Badania te podkreśliły, że nasza zdolność do efektywnego i szybkiego myślenia jest bardzo ściśle powiązana z naszą wyobraźnią i zdolnością do tworzenia skojarzeń pomiędzy różnymi fragmentami informacji.

Tworzenie map myśli przebyło długą drogę od pierwszych dni, kiedy Tony Buzan po raz pierwszy przedstawił je światu. Obecnie jest na granicy stania się głównym narzędziem wykorzystywanym przez naukowców, studentów, specjalistów biznesowych i wiele innych osób do zarządzania, organizowania i ponownego tworzenia informacji w nowy i wysoce usystematyzowany sposób.

Jednak w dzisiejszych czasach, mapa myśli to nie tylko tworzenie planu. To raczej ewolucja w kierunku narzędzia do zarządzania informacją wizualną, które przekształca sposób myślenia, pracy i rozwoju naszych zdolności myślenia wizualnego.

mapa myśli umysłu

Ewolucja mapowania wizualnego

Mapowanie wizualne powoli wkradło się do głównego nurtu świadomości w ciągu około 10 lat. Obecnie istnieje mnóstwo aplikacji do tworzenia map wizualnych dostępnych na wszystkich platformach, w tym Windows, Mac, Linux, Android i iOS.

Metody organizacji informacji zmieniają się diametralnie, a mapowanie wizualne po cichu staje się rewolucyjnym narzędziem, które utrzymuje nas w organizacji, wydajności i skupieniu. Pytanie brzmi…

Czy jesteś już na pokładzie?

Poniżej znajduje się przegląd zasad, na których opiera się mapowanie umysłu dla początkujących.

Po drodze przeanalizujemy również kilka przykładów map myśli przy użyciu różnych programów do mapowania umysłu. To badanie dostarczy Ci wizualnego porównania cech każdego z narzędzi, aby pomóc Ci zorientować się, czy jest ono odpowiednie dla Twoich celów.

Naszą eksplorację rozpoczniemy od zdefiniowania procesu mapowania umysłu. Następnie zagłębimy się w korzyści płynące z mapowania umysłu i opiszemy różne zastosowania mapowania myśli.

Dyskusję zakończymy przyjrzeniem się przyjętym w branży standardom rysowania map myśli oraz zasadom rządzącym ich projektowaniem.

Szersza definicja mapowania myśli (Mind Mapping)

Mapowanie myśli jest metodą przechowywania, organizowania, ustalania priorytetów, uczenia się, przeglądania i zapamiętywania informacji.

Przedstawia ona przegląd i podsumowanie wiedzy, która łączy słowa i obrazy.

Mapowanie umysłu płynnie łączy logikę i twórcze myślenie, aby pomóc nam lepiej i skuteczniej myśleć o nauczanym temacie.

Jakie są korzyści płynące z zastosowania techniki mapowania myśli (Mind Mapping)?

Korzyści płynące z mapowania umysłu są szerokie i dalekosiężne.

Ogólnie rzecz biorąc, mapa myśli rozszerza naszą zdolność do myślenia lateralnego i logicznego w każdej sytuacji.

Poniżej wymieniono kilka korzyści płynących z używania map myśli do tworzenia pomysłów, organizowania informacji i burzy mózgów.

mapa myśli

Mapowanie umysłu…

 • Pomaga uchwycić ogólny obraz badanego przedmiotu.
 • Zwiększa Twoją zdolność do badania szczegółowych fragmentów informacji.
 • Pomaga poprawić pamięć, zachowanie i zrozumienie informacji.
 • Pomaga uporządkować informacje w łatwe do zapamiętania fragmenty.
 • Pomaga ograniczyć bałagan psychiczny, radzić sobie z przeciążeniem informacją i przytłoczeniem.
 • Stymuluje wyobraźnię i zachęca do twórczych spostrzeżeń i pomysłów.
 • Pomaga zwiększyć poziom koncentracji i skupienia podczas pracy lub nauki.
 • Pomaga zwiększyć zdolność do sporządzania efektywnych, lepiej zorganizowanych i bardziej wszechstronnych notatek.
 • Sprawia, że nauka i porządkowanie informacji staje się zabawne i ekscytujące, co z kolei wzmacnia Twoje zainteresowanie tematem.
 • Pomaga przyspieszyć zdolność do rozwiązywania złożonych problemów.
 • Zwiększa Twoją zdolność do radzenia sobie z akademickim obciążeniem pracą.
 • Pomaga w odblokowaniu ukrytych informacji, które znajdują się w fragmentach informacji.
 • Pomaga odblokować nieoczekiwane twórcze spostrzeżenia i pomysły.
 • Pomaga zaoszczędzić czas podczas pracy, studiów lub nauki.
 • Pomaga przygotować się do testów i egzaminów.
 • Zapewnia większą jasność co do celów, pomysłów i działań.
 • Pomaga wyzwolić twórcze skojarzenia pomiędzy pozornie niepowiązanymi ze sobą fragmentami informacji.

Ta lista korzyści nie jest oczywiście bynajmniej wyczerpująca. Jest jeszcze wiele innych korzyści o wartości dodanej, które są specyficzne dla osób, które konsekwentnie pracują z mapami myśli.

Aby uzyskać rzeczywistą wartość dodaną z używania map myśli, należy zobowiązać się do włączenia ich do swojej pracy i rutynowej nauki przez co najmniej 30 dni. Będziesz potrzebował przynajmniej cztery tygodnie, aby w pełni zrozumieć wartość, którą mapy myśli mogą wnieść do twojego życia.

Pamiętaj jednak, że niekoniecznie musisz być mistrzem, aby zyskać wartość dzięki mapom myśli. W mapach umysłu nie chodzi o ładne małe obrazki i bazgroły. Chodzi raczej o strukturę i proces, którego używasz, aby uporządkować i nadać sens informacjom.

Do czego mogą być używane mapy myśli (Mind Maps)?

Od zarania ery Internetu, mapowanie umysłu stale się rozwija jako tradycyjna metoda zbierania, organizowania i rozszerzania istniejącej wiedzy i informacji.

W tym okresie wiele osób podzieliło się niezwykłymi spostrzeżeniami na temat tego, w jaki sposób wykorzystywały mapy myśli, aby pomóc im w organizacji, zarządzaniu i ulepszaniu ich życia.

Poniżej znajdują się różne zastosowania map myśli, które ludzie ze wszystkich dziedzin życia uznali za wartościowe.

Mapy umysłu dla produktywności pracy

Oto przykłady sposobów, w jaki profesjonaliści używają mapy myśli w pracy:

 • Planowanie strategii sprzedaży
 • Planowanie strategii marketingowej
 • Organizowanie i zarządzanie projektami
 • Organizowanie i prowadzenie spotkań
 • Przygotowanie do wydarzeń sieciowych
 • Przygotowanie do wywiadów
 • Planowanie biznesowe
 • Badania i rozwój

Mapowanie umysłu dla osiągnięcia akademickiego sukcesu

Oto przykłady, jak uczniowie wykorzystują w szkole mapowanie umysłu:

 • Nauka języków obcych
 • Nauka gramatyki
 • Przygotowanie do egzaminów
 • Przygotowanie struktury do pisania esejów
 • Przygotowywanie prezentacji
 • Pomysły na burzę mózgów
 • Rozwiązywanie problemów
 • Myślenie kreatywnie i krytycznie o tematach
 • Zapamiętywanie notatek tematycznych, książek i materiałów
 • W celu przeprowadzenia ogólnych badań i weryfikacji informacji

Mapowanie umysłu dla zarządzania życiem

Oto przykłady sposobów, w jaki ludzie wykorzystują mapowanie umysłu do zarządzania swoim życiem:

 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie wydarzeniami
 • Wyznaczanie celów
 • Prowadzenie dziennika
 • Planowanie urlopów
 • Planowanie finansów.
 • Śledzenie ważnych dat, wydarzeń i informacji

Rzeczy, które można osiągnąć i ilość informacji, którymi możemy jednocześnie zarządzać za pomocą map myśli, są absolutnie niezwykłe. A ta lista tylko zeskrobuje powierzchnię tego, co jest możliwe.

Jak narysować mapę umysłu?

zarządzanie ryzykiem

Rysowanie mapy myśli wymaga dość prostego procesu. Wystarczy tylko zrozumieć jej podstawową strukturę.

Mapowanie myśli jest w rzeczywistości procesem, który wymaga bardzo niewielu wyjaśnień krok po kroku. Z tego powodu, rozłożę ją dla Ciebie tutaj w kilku krótkich krokach.

Oto kilka szybkich wskazówek, które pomogą Ci zacząć rysować swoją pierwszą mapę umysłu:

Wyjmij dużą kartkę papieru i połóż ją poziomo przed sobą.
Narysuj rozsądnej wielkości (kolorowy), zapadający w pamięć centralny obrazek, który reprezentuje temat, który będziesz mapować. Alternatywnie, narysuj okrąg i napisz kilka słów wewnątrz okręgu, które będą reprezentować ten obraz.
Narysuj co najmniej cztery grube organicznie przypominające gałęzie, które promieniują na zewnątrz od centralnego obrazu. Użycie innego koloru dla każdej gałęzi jest pomocne.
Napisz słowa kluczowe (nagłówki) wzdłuż tych gałęzi, które reprezentują obrazek centralny i temat, który mapujesz.
Narysuj dodatkowe odgałęzienia, które rozciągają się od Twoich głównych gałęzi. Słowa na tych odgałęzieniach są podtematami słów, które napisałeś na swoich głównych odgałęzieniach.
Rozwijaj mapę umysłu na zewnątrz, dodając dodatkowe podtematy/słowa kluczowe i gałęzie.

Zapoznaj się z zasadami mapowania myśli przedstawionymi w następnej sekcji, aby poprawić swoją pamięć i przypomnieć sobie informacje, które mapujesz.

Jakie są zasady mapowania umysłu?

Zawartość tej sekcji została opracowana na podstawie przykładów oprogramowania do mapowania umysłu przedstawionych w następnym rozdziale.

Znaczącą wartość uzyskasz pobierając te obrazki i odwołując się do nich w trakcie pracy nad regułami mapowania umysłu wymienionymi poniżej.

Te zrzuty ekranu oprogramowania do mapowania umysłu dostarczą Ci również wizualnej reprezentacji krytycznych punktów nacisku omówionych poniżej.

Aby poprawić swoją pamięć i przypomnieć sobie mapę umysłu, który tworzysz, ważne jest, aby użyć pewnych kreatywnych narzędzi, które pomogą stymulować głębszą świadomą wiedzę i wolne skojarzenia.

Proszę pamiętać, że nie jest konieczne przestrzeganie wszystkich wytycznych wymienionych poniżej. Jednak może to być niezwykle pomocne, jeśli sprawdzisz je wszystkie z Twojej listy. To dlatego, że podążanie za każdą wytyczną pomoże poprawić twoją pamięć i przypomnieć sobie informacje, które mapujesz umysłem.

Okay, oto kilka zasad tworzenia map myśli, które powinieneś mieć na uwadze podczas tworzenia swojej mapy myśli.

 • Używaj symboli do klasyfikowania różnych typów myśli i pomysłów.
 • Używaj słów kluczowych w liniach. Krótkie wyrażenia mogą również dobrze działać.
 • Używaj wielogłowicowych strzałek o różnym kolorze, wielkości, stylu i wymiarach.
 • Używaj kodów, aby zwrócić uwagę na poszczególne części mapy.
 • Używaj odpowiednich odstępów pomiędzy tematami, aby oddzielić swoje pomysły.
 • Używaj stymulujących obrazów i kolorów na całej mapie.
 • Używaj obrazów, aby przedstawić słowa w sposób metaforyczny, dźwiękowy lub bezpośredni.
 • Stwórz granice i obrzeża, aby zwrócić uwagę na konkretne gałęzie.
 • Tworzenie liniowych hierarchii uporządkowanych liczb, list i liter.
 • Twórz strukturę liniową, w której linie zaczynają się od myślenia, a następnie rozrzedzają się w miarę ich rozszerzania na zewnątrz.
 • Narysuj grube gałęzie, które promieniują na zewnątrz od obrazu centralnego.
 • Twórz hierarchie wyrazów poprzez zróżnicowanie wielkości słów, aby podkreślić ich poziom ważności.
 • Użyj wielkich i małych liter, aby podkreślić znaczenie każdego słowa.
 • Stwórz niezapomniany, centralny obraz i uzupełniające wizualizacje, które pochodzą z głównych gałęzi.
 • Narysuj różne kształty, aby przedstawić idee i segmenty mapy.
 • Różne style czcionki, aby oddzielić pomysły i tematy.
 • Różne kolory gałęzi, aby odróżnić różne tematy.
 • Różne zakończenia gałęzi dla podkreślenia słów i zwrotów.
 • Różne grubości gałęzi, aby podkreślić konkretne pomysły.
 • Różne kolory obrazów, akcenty i rozmiary, aby poprawić pamięć i wspomnienia.

Rysowanie map myśli w ten sposób pomaga stymulować naszą wyobraźnię, tworzyć silniejsze asocjacje wzrokowe, jednocześnie poprawiając pamięć i przywracanie informacji, których się uczymy.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że to wprowadzenie do map myśli pomogło odpowiedzieć na niektóre z pytań, jakie można było mieć na temat mapowania myśli.
Mapowanie myśli zyskuje z roku na rok coraz większą popularność i zyskuje coraz większe znaczenie w niszowych branżach, w których zarządzanie informacją ma kluczowe znaczenie.

W związku z tym będzie ono nadal rosnąć, ewoluować i dostosowywać się do naszych stale zmieniających się potrzeb w zakresie zarządzania informacją.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj