Zamówieniami publicznymi nazywa się odpłatne umowy zawierane między zamawiającym a wykonawcą, oferującym dostawy, roboty budowlane lub inne, określone w umowie usługi. Zamówienia publiczne są jednym z najważniejszych części sektora finansów publicznych. Czy chciałbyś się dowiedzieć, jak skutecznie pozyskiwać zlecenia z sektora publicznego?

Zasady udzielania zamówień publicznych – prawo zamówień publicznych 2022

Mówiąc o pozyskiwaniu zleceń z sektora publicznego, przede wszystkim musimy pamiętać o tym, przepisy, jakimi musi się kierować zlecający i wykonawca, są regulowane przez prawo. Od 1 stycznia 2021 roku głównym filarem jest Ustawa prawo zamówień publicznych (PZP), która została przyjęta 11 września 2019 roku. Określa ona między innymi zasady zamówień publicznych.

O czym mówi prawo zamówień publicznych w 2022 roku? Oto zasady zamówień publicznych:

  • zasada uczciwej konkurencji – postępowanie powinno być prowadzone zgodnie z prawem oraz dobrymi obyczajami;
  • zasada równości – wszystkie podmioty, przystępujące do postępowania o udzielenie zamówienia, powinny być traktowane na równych prawach;
  • zasada bezstronności i obiektywizmu – w postępowaniu nie powinny brać udziału osoby związane z wykonawcą;
  • zasada efektywności – wybrana oferta powinna być najkorzystniejsza z ekonomicznego punktu widzenia;
  • zasada jawności – dokumenty i informacje dotyczące postępowania powinny być powszechnie dostępne;
  • zasada przejrzystości – postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy powinno mieć jasne i czytelne reguły;
  • zasada pisemności i prowadzenia postępowania w języku polskim – postępowanie prowadzone jest pisemnie i w języku polskim.

Szkolenia PZP 2022 – poznaj zasady pozyskiwania zleceń w procedurach zamówień publicznych

Mówiąc o powyższych zasadach, należy wspomnieć o tym, że niektóre z nich, w drodze uzasadnionego wyjątku, mogą być nieobowiązujące. Szczegółowe informacje na ten temat zawsze powinny znaleźć się w zasadach konkretnego postępowania. Chcąc wziąć udział w postępowaniu o pozyskanie zamówienia publicznego, warto wcześniej dobrze się do tego przygotować. Rozwiązaniem mogą być szkolenia PZP 2022 (prawo zamówień publicznych), które regularnie są organizowane w całej Polsce. Kalendarz takich wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej noweprzetargi.pl/zamówienia-publiczne/.

Jak skutecznie przygotować ofertę? Szkolenia z zamówień publicznych Ci pomogą

Generalnie, trzeba pamiętać o tym, że każde postępowanie dotyczące zamówień publicznych jest inne. Z tego powodu trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o to, jak przygotować skuteczną ofertę i jak pozyskiwać zlecenia. Uniwersalnej odpowiedzi po prostu nie ma.

Pierwszym krokiem do złożenia oferty powinno być dokładne zapoznanie się z dokumentacją i informacjami dotyczącymi konkretnego postępowania. To właśnie tam powinny znajdować się wszelkie dane na temat tego, jak ma wyglądać oferta i co powinno się w niej znaleźć.

Oferta realizacji zamówienia publicznego powinna zawierać dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę. To, jakie oświadczenia i dokumenty mają się znaleźć w ofercie również znajduje się w dokumentacji – ogłoszeniu o zamówienie, specyfikacji warunków zamówienia oraz projekcie umowy.

Jak zwiększyć swoje szanse w postępowaniu o przyznanie zamówienia publicznego? Pomocne mogą okazać się nie tylko szkolenia PZP, czyli szkolenia z zamówień publicznych, poruszające konkretne tematy zamówień publicznych: przygotowanie postępowania, opis i szacowanie wartości zamówienia, przygotowanie dokumentacji z postępowania, schemat prowadzenia procedury, wybór najkorzystniejszej oferty, zwarcie umowy oraz późniejsze obowiązki informacyjne i archiwizacyjne.

Szkolenia z zamówień publicznych we Wrocławiu

Obecnie różnorodne szkolenia z zamówień publicznych są regularnie przeprowadzane w całej Polsce, dlatego z pewnością w niedługim czasie trafisz także na szkolenia z zamówień publicznych we Wrocławiu. Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie, monitoruj kalendarz wydarzeń związanych z PZP na stronie NowePrzetargi.pl.

Szkolenia z zamówień publicznych online – czy warto?

Alternatywą dla tradycyjnych spotkań mogą być szkolenia z zamówień publicznych online, które odbywają się regularnie i poruszają różne aspekty PZP. W takich szkoleniach można brać udział praktycznie z dowolnego miejsca, a co więcej, zdalna forma szkolenia sprawia, że nie trzeba nawet wychodzić z domu lub pracy – zależnie gdzie się aktualnie znajdujemy. To zdecydowanie korzystna propozycja!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj