e-sąd

Windykację należności można przeprowadzić na bardzo wiele sposobów. Jedna z nich polega na samodzielnym windykowaniu za pomocą internetu. Stanowi ona alternatywę dla sprawy rozgrywających się przed zwykłym sądem stacjonarnym, bądź też samodzielnej windykacji. Jej rosnąca popularność wynika między innymi z faktów, że postępowanie toczy się z dużą szybkością, a koszty wynikające z windykacji ulegają znacznej redukcji.

Czym jest e-sąd?

E-Sąd rozpatruje sprawy na drodze Elektronicznego Postępowania Upominawczego funkcjonującego także pod skrótem EPU. Polega ono na odzyskiwaniu długu, który nie wymaga przeprowadzania postępowania dowodowego. Innymi słowy dotyczy to spraw dotyczących długów powstałych na podstawie np. umowy zawartej na piśmie czy faktury, przy założeniu że nie ma wątpliwości co do ich wysokości. Ściąganie zaległych należności nie jest ograniczone przez ich kwotę, ani liczbę postępowań skierowanych przeciwko jednemu podmiotowi. Pozew składany do e-Sądu ma na celu odzyskanie należności, czyli uzyskania orzeczenia, które w stosunku do dłużnika jednoznacznie stwierdza i nakłada na niego obowiązek zapłaty długu. W sytuacji, gdy pojawi się problem z dłużnikiem, po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty sprawę można przekazać do komornika sądowego, który to rozpocznie odpowiednie postępowanie.

Gdzie tak naprawdę mieści się e-Sąd i jaki ma obszar działania?

E-Sąd tak naprawdę stanowi VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Jednak swoją jurysdykcją obejmuje on teren całej Polski. Jest to jednoznaczne z faktem, że windykację długu w e-Sądzie może rozpocząć każdy wierzyciel, bez względu na miejsce zamieszkania bądź adres siedziby firmy, pod warunkiem, że jego dłużnik posiada adres do doręczeń na terenie Polski.

Co powinien zawierać pozew składany w e-Sądzie?

Wierzyciel decydujący się na odzyskanie długu za pomocą e-Sądu musi spełnić kilka warunków, aby postępowanie zostało wdrożone. Wniesienie pozwu wymaga wypełnienia odpowiedniego formularza oraz:

  • uiszczeniem opłata procesowej  wynoszącej w przypadku EPU 1,25% od wysokości kwoty dochodzonej w postępowaniu. Nie może ona jednak być niższa niż 30 zł. Opłatę należy wykonać drogą elektroniczną. Operator systemu płatności elektronicznych pobierze od niej prowizję w wysokości 1%. Warto wiedzieć, że postępowanie windykacyjne w e-Sądzie nie pozwala na wnioskowanie wierzyciela o zwolnienie go z kosztów sądowych. istnieje jednak możliwość zasądzenie wyżej wspomnianych kosztów na jego rzecz od pozwanego.
  • przytoczenia daty wymagalności, pod postacią daty płatności faktury czy spłaty pożyczki. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze może dochodzić roszczeń, które stały się wymagalne najpóźniej w ciągu trzech lat poprzedzających datę wniesienia pozwu do e-Sądu. Warto mieć na uwadze, że od dnia następującego po dniu wymagalności roszczenia, od długu można naliczać odsetki w trybie ustawowym.
  • podać numeru NIP, Peselu lub nr KRS osoby pozwanej do windykacji
  • wszelkie dowody na poparcie treści pozwu muszą być w pozwie wskazane, lecz nie załączone.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here