Planowanie produkcji to proces planistyczny mający na celu określenie ilości towaru (produktu), który ma zostać wykonany w danym okresie. Wykorzystuje się przy tym dostępne zasoby i moce produkcyjne, zaś założenia planistyczne podlegają ciągłemu monitorowaniu pod kątem wykonalności podjętego zadania. 

Planowanie produkcji pomaga organizacjom w jak najbardziej wydajnym procesie produkcyjnym poprzez optymalizację procesu produkcyjnego.

Dlaczego planowanie produkcji jest ważne?

Planowanie produkcji jest ważne, ponieważ tworzy efektywny proces produkcji zgodnie z potrzebami klienta i organizacji. Dobry program produkcyjny pomoże zoptymalizować zarówno procesy zależne od klienta, takie jak dostarczanie na czas wytycznych, jak i procesy niezależne od klienta, takie jak czas cyklu produkcyjnego.

Dobry plan produkcji ogranicza do minimum czas realizacji, (czas, który upływa między złożeniem zamówienia a jego zakończeniem i dostawą). W zależności od firmy i rodzaju wymaganego planowania produkcji, definicja czasu realizacji jest nieco zróżnicowana. Na przykład w zarządzaniu łańcuchem dostaw czas realizacji obejmuje czas potrzebny na wysyłkę części od dostawcy. Jest to uwzględnione, ponieważ firma produkcyjna musi wiedzieć, kiedy poszczególne elementy zostaną dostarczone w celu prawidłowego wykonania planowania potrzeb materiałowych (MRP). Jest to szczególnie ważne w przypadku ograniczeń produkcyjnych lub produkcji w systemie Just-in-Time (JIT).

Proces planowania produkcji obejmuje następujące etapy:

 1. Oszacowanie popytu na produkty – to da ogólny zarys co do liczby produktów, które mają być wyprodukowane w danym okresie. Takie zestawienie jest generowane przez połączenie analizy historycznych tendencji produkcyjnych z nowymi, potencjalnie istotnymi, trendami na rynku.
 2. Sprawdzenie dostępnych rozwiązań – to obejmuje rozliczanie zasobów magazynowych i ustalenie najbardziej efektywnego wykorzystania w oparciu o prognozowane szacunki popytu.
 3. Wybranie najbardziej wydajnej opcję – należy wybrać zasoby, które są najmniej kosztowne i najbardziej efektywne pod względem czasu.
 4. Monitorowanie i ocena – w miarę realizacji planu, firmy monitorują, co się dzieje w porównaniu z tym, co odbywać się powinno (zgodnie z planem)
 5. Dostosowanie planu — wymaga to zmiany planu, tak aby przyszłe plany produkcyjne skuteczniej odpowiadały celom klientów i były bardziej precyzyjne w ich realizacji.

Rodzaje planowania produkcji

Istnieje wiele rodzajów planowania produkcji, które koncentrują się na różnych szczegółach procesu produkcyjnego. Niektóre z nich to:

 • Główny harmonogram produkcji (MPS) – są to harmonogram stworzony dla poszczególnych towarów, które mają być wyprodukowane w danym okresie. Standardowy główny harmonogram produkcji to długoterminowy plan opracowany dla każdego produktu oddzielnie z horyzontem planowania od 3 miesięcy do kilku lat. Bardzo często jest generowany przez oprogramowanie, a następnie dostosowywany przez użytkowników.
 • Planowanie wymagań materiałowych – MRP jest systemem używanym do planowania produkcji, harmonagramowania i kontroli zapasów. MRP zapewnia dostępność surowców, utrzymuje najniższy możliwy poziom materiałów i produktów we własnym zakresie oraz planuje działalność produkcyjną i zakupową. Taki system jest często zautomatyzowany, ale może być również wykonywany całkowicie ręcznie.
 • Planowanie wydajności — jest to proces określania zdolności wytwórczych organizacji.
 • Planowanie przepływu pracy — jest to planowanie sekwencji operacji wykonywanych przez pracownika lub grupę pracowników.

Istnieje wiele innych typów planowania, które stosują logikę planowania produkcji w obszarach innych niż produkcja lub obszary uzupełniające. Na przykład planowanie zasobów ludzkich obejmuje optymalizację procesów, które pozwalają firmie sprostać wymaganiom dotyczącym zatrudniania i pozyskiwania talentów. Inne przykłady:

 • Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP) – jest to integracja głównych procesów biznesowych w jeden spójny, aczkolwiek złożony system, przy wykorzystaniu modułowego oprogramowania.
 • Planowanie sprzedaży i operacji (S&OP) – jest to proces dokładniejszego dopasowania podaży producenta do istniejącego popytu.

Podsumowując, zauważamy, że planowanie produkcji szczegółowo opisuje sposób produkcji produktów i usług danej firmy. Plan produkcji określa cele produkcyjne, wymagane zasoby i ogólny harmonogram, wraz ze wszystkimi etapami produkcji i ich zależnościami. Dlatego tak ważny jest by był dobrze zaprojektowany. Tylko wtedy plan pomaga firmom dostarczać produkty na czas, obniżać koszty i reagować na problemy. Obecnie ogólnodostępna technologia ułatwia małym i średnim firmom z wielu branż korzystanie z planowania produkcji w celu optymalizacji codziennych operacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj